Nominierung für Filter Vertaalprijs 2015 - Ich fühle mich sehr geehrt


Genomineerde Boeken _FVP2015

Niederländischer Text auf der Website der Übersetzungszeitschrift Filter

(Deutsche Übersetzung von mir*)

Nominaties Filter Vertaalprijs 2015

Nominationen für den Filter Übersetzungspreis 2015

 

Jury kiest voor bijzondere en indrukwekkende vertalingen

Jury entscheidet sich für außergewöhnliche und beeindruckende Übersetzungen

30-03-2015

Maar liefst zes vertalingen zijn genomineerd voor de Filter Vertaalprijs 2015. Stuk voor stuk gaat het om indrukwekkende, lijvige prestaties van bijzondere vertalers – een bloemlezing Japanse verhalen, een non-fictie boek dat alleen met een eigenzinnige vertaalopvatting tot stand kon komen, drie intrigerende romans waarvan er twee veel zeggen over hoe wij nu leven, en tot slot een zeer aparte vertaling uit het Nederlands. Spectaculaire uitingen zijn het van een vertaalcultuur die bloeit tegen de stroom in. Op zaterdag 16 mei wordt de winnaar live bekendgemaakt tijdens het Internationale Literatuurfestival City2Cities in het Postkantoor Neude te Utrecht.

Nicht weniger als sechs Übersetzungen sind für den Filter Vertaalprijs 2015 nominiert. Bei jedem Werk handelt es sich um eine beeindruckende, umfangreiche Leistung eines außergewöhnlichen Übersetzers - eine Anthologie von japanischen Erzählungen, ein Sachbuch, das nur mit einer eigensinnigen Übersetzungsauffassung zustande kommen konnte, drei faszinierende Romane, von denen zwei darstellen, wie wir heute leben, und schließlich eine besondere Übersetzung aus dem Niederländischen. Alle Werke sind spektakuläre Beispiele für eine Übersetzungskultur, die außerhalb des Mainstreams wächst und gedeiht. Am Samstag, den 16. Mai wird während des Internationalen Literaturfestivals City2Cities im Postkantoor Neude in Utrecht live bekannt gemacht, wem der Preis zuerkannt wird.


Genomineerd zijn:
Nominiert sind:
 - Anneke Alderlieste met De Thibaults van Roger Martin Du Gard (Meulenhoff)
- Gerard Cruys met Venushaar van Michail Sjisjkin (Querido)
- Luk Van Haute met de bloemlezing Liefdesdood in Kamara. En andere Japanse verhalen (Atlas Contact)
- Josephine Rijnaarts met Rummelplatz (Kermis) van Werner Bräunig (Lebowski)
- Jan Pieter van der Sterre met Analogie, de kern van ons denken van Douglas Hofstadter & Emmanuel Sander (Atlas Contact)
- Ira Wilhelm met Der Himmel meines Großvaters (Hanser Berlin), haar vertaling in het Duits van Stefan Hertmans Oorlog en terpentijn (De Bezige Bij)

De prijs van €10.000 wordt beschikbaar gesteld door diverse vooraanstaande uitgeverijen en een anonieme begunstiger die zo, in samenwerking met Stichting Filter, willen bijdragen aan een hogere waardering voor uitzonderlijke vertaalprestaties.

Der Preis in Höhe von € 10.000 wird von verschiedenen wichtigen Verlagen der Niederlande und einem anonymen Förderer bereitgestellt. Alle Beteiligten wollen in Zusammenarbeit mit Stichting Filter dazu beitragen, dass außergewöhnliche Übersetzungsleistung größere Anerkennung erfahren.

De jury bestond uit Mari Alföldy, winnaar van de Filter Vertaalprijs 2014, Isabel Lorda Vidal, vertaalster van onder meer Cees Nooteboom in het Spaans en directeur van het Nederlandse Instituto Cervantes en Els Snick, vertaalster en promotor van Joseph Roth in de Lage Landen. Zij werden namens de redactie van Filter bijgestaan door juryvoorzitter Ilse Logie en Ton Naaijkens. Een uitgebreide beargumentering van de nominaties is te lezen in het eerste nummer van de tweeëntwintigste jaargang van Filter, en na verschijnen daarvan ook elders op deze website.

Die Jury bestand aus  Mari Alföldy, der Gewinnerin des Filter Vertaalprijs 2014, Isabel Lorda Vidal, Übersetzerin von u.a. Cees Nooteboom ins Spanische und Direktorin des Nederlandse Instituto Cervantes und Els Snick, Übersetzerin von Joseph Roth und engagierte Vertreterin von dessen Werk im niederländischen Sprachgebiet. Unterstützt werden diese im Namen der Redaktion der Zeitschrift Filter von Ilse Logie und Ton Naaijkens. Eine ausführliche Begründung der Nominationen erscheint in der ersten Nummer des zweiundzwanzigsten Jahrgangs der Zeitschrift Filter, und nach Erscheinen der Zeitschrift auch auf dieser Webseite.

*) Gebrauchsübersetzung